Търсене

БГ Лекари

БГ Лекари

Академик проф. д-р Борислав Владимиров- Ортопед гр.София Избрана

За мен

Академик проф. д-р Борислав Владимиров е с богат опит в областта на ортопедията. Специализиран е в детската ортопедия, вродени и придобити ортопедични болести и ендопротезиране. Практикува в градовете София и Бургас. Проф. Борислав Владимиров е Методичен ръководител на Ортопедично отделение в МБАЛ Дева Мария, Бургас.

Академик проф. д-р Борислав Владимиров въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи.

Детска ортопедия Академик проф. д-р Борислав Владимиров

Академик проф. д-р Борислав Владимиров получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София.

  • Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология.
  • Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.
  • Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия.
  • Проф. д-р Борислав Владимирове избран е за Академик към Българската академия на науките и изкуствата.