БГ Лекари

БГ Лекари

Д-р Огнян Матков - Специалист Обща и Съдова Хирургия, гр. Плевен, гр. Бургас Избрана

Д-р Огнян Матков, д.м. е специалист по Обща и Съдова Хирургия с повече от 30 години опит в областта на Съдовата Хирургия и ангиология.

Началник Клиника по Съдова Хирургия УМБАЛ "СЪРЦЕ И МОЗЪК" ЕАД.

Специализирал в Русия, Италия, Германия и Испания.

Национален консултант по Съдова хирургия повече от 20 години. Автор и съавтор на повече от 80 научни разработки и публикации като една трета са във водещи международни издания.

Участвал, извършвал и внедрявал иновативни оперативни техники в областта на Микрохирургията и Съдовата хирургия в Република България. Богатия и ценен опит е гаранция, че ще получите максимално качество и ефективно лечение при съдовите заболявания.

Дейности

1. Пълна гама на неинвазивни и инвазивни методи на диагностика на съдовите заболявания (ДоплерСоноГрафия, КАТ – Ангиография, Флебография, Катетаризация на магистрални съдове и др.)

2. Комплексно оперативно лечение на :

1. Аневризми и разширение на аорта и периферни съдове

2. Спешни съдови заболявания: емболии, тромбози, травми, руптури и др. лезии

3. Периферни стеснения и запушвания на съдовете на горни и долни крайници, коремна аорта и екстракраниални мозъчни съдове

4. Разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация, склерозация и минимално инвазивни козметични процедури

5. Процедури за постоянен достъп за хемодиализа: АВ фистули, централни венозни катетри

6. Безкръвни процедури: дилатация, стентиране, емболизация на кръвоносните съдове (съвместно със Сити Клиник Бургас)

7. Лечение на диабетно стъпало. Барокамера

8. Неоангиогенеза – имплантация на стволови моно – нуклеарни клетки